تغییر نام ایمیل مارکتینگ کاموا به پاکت

ظاهری جدید. نامی جدید. با تعهدات بیش از پیش با افتخار اعلام می‌داریم که سرویس ایمیل مارکتینگ کاموا به پاکت تغییر نام یافت. کسب‌وکار ما تغییرات چشمگیری طی چند ماه گذشته داشته است. استقبال بی‌نظیر دیگر کسب‌وکارها از خدمات پاکت ما را بر آن د…